اسلاید1اسلاید2اسلاید3اسلاید4

نبات ماهر با مدیریت آقای علیرضا دوادگر ماهر از سال 1380 شروع بکار کرد
شرکت صنایع غذایی ماهر دارنده گواهینامه های بین المللی از شرکت QEC انگلستان در زمینه های مدیریت کیفیت، مدیریت زیست محیطی، مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی، مدیریت ایمنی و بهداشت مواد غذایی، استاندارد سلامت غذا، عملکرد خوب در تولید و همچنین دارنده پروانه بهره برداری از وزارت صنایع و معادن، پروانه ساخت و کلیه مجوزات مربوطه از معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و اولین دارنده مجوز تولید شکر پنیر (قندطعم دار) و همچنین نبات طعم دار از معاونت غذا و دارو میباشد.
دامنه فعالیت نبات ماهر به نبات ختم نشد و ادویه ماهر هم در زمره تولیدات نبات ماهر قرار گرفته است.